Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 ALICI
Adı/Soyadı/Ünvanı: %musteri_adi%
Adresi: %musteri_adresi%
Telefon: %musteri_telefon%
E-mail: %musteri_mail%

1.2. SATICI
Ünvanı: MAY ELEKTROTEKNİK OTOMASYON MAK. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi: Zafer Mh. Cumhuriyet Bulvarı No: 27/F Çorlu Tekirdağ
Telefon: +90 282 408 9194 - +90 549 654 40 17
Web Adresi: www.maydepo.com
E-mail: info@maydepo.com

MADDE 2 - KONU
İş bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.maydepo.com alanadlı internet sitesinden siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, BEDELİ VE TESLİM MASRAFLARI
Sözleşme konusu mal ya da hizmetin satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


%sepeturunleri%
Türkiye içerisinden verilen siparişlerde yukarıdaki tutara KDV dahildir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, SATICI'ya ait www.maydepo.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkına ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
4.2- ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri ile cayma hakkına ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
(Türkiye içerisinden verilen siparişler için tüm vergiler dahildir. Türkiye’den yurtdışına verilen siparişler için ülke gümrüğünden, vergisel ya da banka uygulamalarından kaynaklı her türlü gümrük bedeli, kdv ve benzeri durumlardan oluşabilecek ücretler dahil değildir.)
4.3- Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa kargo şirketi aracılığıyla teslim edilir. Bu süre ALICI’ya, yazılı olarak veya bildirmiş olduğu e-mail adresine bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
4.4- Ürün teslimi, işbu sözleşmede belirtilen teslim almaya yetkili kişi/kuruluştan başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.5- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca teslimi zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
4.6- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.7- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslimedilmiş olması kaydıyla ürünün 5 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu durumda nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.8- SATICI sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin; mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü durumlar nedeni ile imkansızlaştığı hallerde ve haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödediği şekilde kendisine geri ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra engeç 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı,malın tesliminden itibaren 14 (ondört) günlük süre içinde  www.maydepo.com adresinden ilgili sipariş için iade talebi oluşturularak SATICI’ya iletilebilir.
ALICI, cayma bildirimini yazılı veya bir sürekli veri taşıyıcısı (telefon, faks, e-posta) aracılığıyla da SATICI’ya bildirebilir.
Cayma hakkının kullanılması halinde,
a. 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürün, SATICI’ya gönderilmek üzere kargoya teslim edilirken fatura aslı da, iade bölümü doldurularak (İade edilmek istenen ürünün faturası bir kurum adına düzenlenmiş ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte) ürün ile birlikte gönderilmesi gereklidir.
b. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan tüm belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

MAY ELEKTROTEKNİK OTOMASYON MAK. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. İade Bölümü
Zafer Mh. Cumhuriyet Bulvarı No: 27/F Çorlu Tekirdağ

İade tutarları sipariş esnasında kullanılan ödeme metodu ile geri ödenir.
Kredi kartı kullanılması halinde alışverişlere ilişkin iade tutarları ALICI'nın kredi kartı hesabına yapılır. Kredi kartına yapılacak olan iade ödemelerinde ilgili banka kuralları saklıdır.
Havale/EFTile oluşturmuş olduğunuz siparişlerin iadesi durumunda ödeme yapılırken banka tarafından tahsis edilen tutarın iadesi yapılamamaktadır.
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 güniçinde cayma hakkını kullanmaması halinde cayma hakkını kaybedecektir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda; ALICI, cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca ALICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Maddede belirtilen istisna hallerinde de cayma hakkından faydalanamayacaktır. (Örn:iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler.)
Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri son kullanma tarihleri geçmediği sürece süresiz iade kapsamındadır.

MADDE 7 -ALICININ TEMERRÜDÜ
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurunda nkaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşme Türk Hukuku kuralları çerçevesinde oluşturulmuş olup, geçerliliği ve bağlayıcılığı Türk Hukuku kuralları çerçevesinde olacaktır. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak herhangi bir ihtilafta SATICI'nın vergi levhasında kayıtlı olduğu Vergi Dairesinin bulunduğu İl/İlçe Mahkemeleri yetkili olacaktır. İş bu sözleşmenin uygulanmasında, ALICI şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: MAY ELEKTROTEKNİK OTOMASYON MAK. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ALICI: %musteri_adi%
TARİH: 24.07.2024

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
×